Keresés

Hírek

Programajánló

Eseménynaptár

 

Új Devecseri Újság

Devecseri újság

Tevékenységek

 

 

Az Önkormányzat biztosítja a napi közművelődési tevékenység ellátásához a Jókai u. 3. sz. alatti épületet.
Az évente jóváhagyott költségvetési előirányzat mértékéig:

 

  • közösségi művelődés: klubok és egyéb azonos érdeklődésű közösségek, helyi közösségi vitafórumok keretében folyó közművelődési tevékenység, kulturális, művelődési és szórakoztató rendezvények szervezése, támogatása; település civil szervezetei együttműködésének támogatása
  • amatőr alkotó, művészeti csoportok tevékenységének támogatása, bemutatkozási lehetőség biztosítása, a város értékeinek bemutatása
  • ismeretterjesztés és iskolán kívüli felnőttoktatás, előadássorozatok szervezése
  • helyi internetes bázis működtetése
  • szabadidős programok szervezése az ifjúsági korosztály számára
  • ünnepségek színvonalas megrendezése
  • a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése
  • a nemzeti és nemzetiségi, kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, a kapcsolatok kiépítésének segítése


Önköltségi alapon és/vagy pályázat terhére

 

  • tanfolyamok, tréningek szervezése
  • szakkörök szervezése
  • szabadidős szórakoztató programok szervezése


Alaptevékenységbe nem tartozó tevékenységi körök

 

  • sportversenyek, vetélkedők
  • az intézmény helyiségeinek bérbeadása (ha az alaptevékenységet nem zavarja), melynek összegét Devecser Város Önkormányzata rendeletben határozza meg